Devhelper

Lei av milelange mailtråder med kommunikasjon rundt et problem? Vi har laget et system for rapportering av "bugs". Perfekt for utviklingsteam som jobber ut mot kunder. La utviklerne dine enkelt få tilbakemeldinger om hva som er galt i systemet, og la kunden holde oversikt over når og hva som blir fikset.


Devhelper er en tjeneste utviklet av Link Utvikling primært for internt bruk. Tjenesten er mulig å tilpasse og videreutvikle om ønskelig. Mulig vi endrer navn på tjenesten i fremtiden, hvem vet.

Design, Nettside, Forretning

Video laget av Link Utvikling
Video laget av Link Utvikling

Innlogging

Tjenesten har et eget innloggingssystem hvor utviklere og prosjektledere fra selskapet og kunden kan registrere seg.

Rapportering

Som utvikler eller prosjektleder i selskapet kan du opprette egne prosjekter og invitere andre medarbeidere inn i samme prosjekt. Her kan dere invitere inn kunden som kan rapportere på ulike bugs som blir oppdaget i utviklingen. Hver innrapporterte feilmelding markeres med en farge basert på prioritet, og meldingen har et kommentarfelt slik at du og kunden enkelt kan ha en diskusjon rundt nettopp denne problemstillingen. Alt blir lagret, og tidligere dialoger finner du igjen under samme feilmelding.

Rapporteringen er seksjonert etter Uhåndtert, Pågår og Ferdig. Under hvert felt finner du de feilmeldingene som er representert, og ved å trykke innpå en feilmelding finner du dialog og den opprinnelige innrapporterte meldingen.

Kunden vil kunne publisere feilmeldinger med tittel, beskrivelse av problemet, opplaste filer om ønskelig og sette en alvorlighetsgrad. Denne vil så bli sendt til utviklerteamet og kunden vil se en oversikt over feilmeldingene de har sendt inn, og fremgangen i dem.

Prosjektoversikt

Systemet sin hovedside er en oversikt over alle prosjekter som er inne i systemet og hvor mange feilmeldinger som er i dem. Hvert prosjekt har også en egen notifikasjonsmarkør som gjør det enkelt for utviklerne å se at det har kommet inn nye feilmeldinger.

Videreutvikling

Systemet har også en egen funksjon for videreutvikling knyttet til hvert prosjekt. Kunden kan her opprette ønsket videreutvikling på samme måte som ved opprettelse av feilmelding og velge prioritert rekkefølge. Dette får selskapet varsel om og kan gå inn og kommentere på tid- og prisestimat per punkt som ønskes videreutviklet.

Ønsker du å prøve ut systemet?

Om du eller ditt selskap ønsker å teste ut systemet vårt kan dere ta kontakt med oss og henvise til Devhelper. Vi kan da gi dere en prøveperiode for å teste ut om dere liker vår måte å effektivisere kommunikasjon mellom kunde og selskap på.

Bidragsytere

U‍lrik Lunde, Thomas Mossestad, Pål Vårdal Gjerde, Benjamin Skjerping, Hana Colakovic og Michelle Sæther.

Andre prosjekter