Vår personvernserklæring

Personvernserklæring av Link Utvikling AS, org. nr 921 571 259

Oppdatert Februar 2023


Innledning

Link Utvikling tilbyr konsulenttjenester innen programvare- og forretningsutvikling. For å kunne yte optimalt er vi avhengig av flere personopplysninger. Vi i Link Utvikling setter personvernet høyt, og ønsker dermed å opplyse besøkende og kunder om deres rettigheter ved vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen beskriver hvordan vi i Link Utvikling samler inn og bruker disse personopplysningene, samt relevante rettigheter du som besøkende og kunde har. Den rettslige bakgrunnen for personvernerklæringen er ditt krav på informasjon om når det samles inn opplysninger, samt informasjon om hvordan vi benytter og behandler disse opplysningene, jfr. GDPR. artikkel 12. Behandlingsansvarlig er Link Utvikling AS, ved Hana Colakovic - daglig leder, og Michelle Sæther - teknisk leder.


Hva slags personvernopplysninger behandler vi?

Vi samler inn følgende personvernopplysninger om deg:
Identifikasjons- og kontaktopplysninger (navn, e-post, telefonnummer, etc.) Opplysninger som vi trenger for å utøve konsulentoppdraget, som avtales med kunde. Opplysninger som lagres når du besøker nettsiden vår (tidspunkt, hva slags enhet du bruker, geografi osv). Eventuelle andre opplysninger som du gir oss samtykke til.


Hvordan mottar vi personvernopplysninger?

Vi mottar personvernopplysninger gjennom “kontakt oss”-skjemaet. Det er frivillig å benytte seg av dette. Videre mottar vi personvernopplysninger gjennom enkeltkorrespondanse, slik som e-post, telefonsamtaler etc. Vi mottar også personvernopplysninger når du bruker vår nettside gjennom webanalyseverktøy som WebFlow og Google Analytics. Disse opplysningene lagres eksternt og er underlagt de enkeltes selskaps personvernserklæringer.

For Google Analytics’ behandling av personopplysninger se: https://policies.google.com/privacy For WebFlows behandling av personopplysninger se: https://webflow.com/legal/privacy

Vi mottar også personvernopplysninger gjennom vår bruk av sosiale medier. Når du besøker våre sider på sosiale medier, samler de sosiale mediekanalene inn personvernopplysninger til å lage statistikk. Vi får ikke tilgang til personvernopplysningene som samles inn, men vi har adgang til statistikken anonymisert. Vi bruker Facebook/Meta, Instagram, LinkedIn, AppStore og Youtube.


Hva er formålet med innhenting av personvernopplysninger?

Å utøve vårt konsulentoppdrag. Markedsføring. Å vurdere hvordan nettsiden vår og sosiale medier blir brukt .Å overholde lovpålagte krav til kundekontroll, lagring og eventuell utlevering.


Behandlingsgrunnlag

Behandlingen av opplysninger om klienten er regulert i GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b (avtale med privatklienten). Behandling av personvernopplysninger for markedsføringsformål ved bruk av elektronisk kommunikasjon, slik som vår nettside og sosiale medier, som er regulert av GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav a (samtykke). Dersom en ikke ønsker å samtykke til Link Utviklings lagring av personopplysninger, kan dette innsnevre eller hindre vår adgang til å tilby deg våre tjenester.


Dine rettigheter og oppbevaring, sletting og retting

Dersom du har konkrete spørsmål om vår behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss direkte gjennom opplysningene i punkt 9. Alle kunder og andre i Link Utvikling sine systemer har rett til å etterspørre opplysninger Link Utvikling har om dem, og få innsyn i egne opplysninger, jfr. GDPR artikkel 15. Du har rett til å be om at uriktige opplysninger blir rettet eller supplert, samt at samtlige opplysninger om seg selv blir slettet, jfr. GDPR artikkel 16 og 17. Du har videre rett til å trekke sitt samtykke, jfr. GDPR artikkel 7 nr. 3.Kreve at personvernopplysningene vi behandler om deg utleveres på en strukturert, allment brukt og maskinlesbart format som gjør at du kan ta med deg opplysningene til en annen virksomhet (dataportabilitet), jfr. GDPR artikkel 20. Eventuelle krav besvares uten ugrunnet opphold gjennom våre kontaktkanaler, se punkt 9. Dersom du er uenig i måten Link Utvikling behandler personvernopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet, jfr. GDPR artikkel 13 nr. 2 bokstav d. Vi håper imidlertid at du vil sende en henvendelse til oss først.


Hvor lenge vi lagrer personvernopplysningene

Vi lagrer personvernopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som angitt i denne personvernerklæringen (se punkt 4). Vi vil slette personvernopplysningene hvis vi ikke lenger har behov for dem. Dersom du ønsker at vi skal slette opplysninger om deg på et på et tidligere tidspunkt, se til erklæringens punkt 6 og kontakt oss gjennom våre kanaler etter punkt 9.


Endringer i denne personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 01.09.2022.


Kontaktinformasjon

Epost: mail@linkutvikling.no
Telefon: +47 47 61 94 23
Postadresse: Link Utvikling v/Bergen Works Vestre Skostredet 2,5017 Bergen

Godta våre cookies

Ved å klikke "Godta alle", godkjenner du at vi lagrer cookies på enheten din. Dette brukes for å forbedre side navigasjon, analysere bruk av nettsiden og hjelpe markedsføringen vår. Se vår personvernserklæring for mer informasjon.

Godta alle
Avslå