Konsept

Innovasjonsteori - Hva er innovasjon?

Innovasjon is all around us - her snakker vi litt om hva innovasjon betyr i praksis.

Innovasjonsteori Link Utvikling

Hva er innovasjon?

Innovasjon er et bredt begrep med mange ulike definisjoner. Det finnes flere misoppfatninger rundt hva innovasjon er. Enkelte har oppfatningen om at innovasjon dreier seg om helt ny teknologi, at kun oppfinnere driver med innovasjon, at innovasjon kun gjelder produkter og at innovasjon kun er viktig når det resulterer i en banebrytende endring. Virkeligheten rundt innovasjon er en helt annen. Les videre for å lære mer om innovasjonsteori.

Schumpeters definisjon

Innovasjon er noe som skjer hver dag i både store og små former. Ordet innovasjon stammer fra det latinske ordet «innovare» som betyr å fornye eller lage noe nytt. I 1934 prøvde den østeriske økonomen Joseph Schumpeter å definere innovasjon, og han la vekt på at innovasjoner er nye kombinasjoner av ny eller eksisterende kunnskap og ressurser. Dette kan skje i eksisterende selskaper eller gjennom opprettelsen av nye selskaper. For at en ide eller en oppfinnelse skal bli karakterisert som en innovasjon må den komme i praktisk anvendelse – det vil si vet at den blir solgt i markedet eller tatt i egen bruk.

Det er også viktig å få frem at mange ideer forblir nettopp ideer på bakgrunn av at det er mangler på blant annet teknologi, resurser, materialer, produksjonskompetanse og marked. Schumpeter la også stor vekt på at innovasjoner er den viktigste drivkraften for økonomisk utvikling. Det kan også argumenteres at innovasjoner ikke kun fører med seg positiv endring for alle i samfunnet.  Markedet blir forstyrret av nye bølger av innovasjoner, noe som fører til at gamle markeder kan forsvinne og nye blir skapt. Et klassisk eksempel er selskapet KODAK, hvor introduksjonen av digitale kamera bidro til at selskapet gikk konkurs ved mangel på omstilling.

Flere typer innovasjon

Det finnes ulike typer og grader av innovasjon som kan være verdt å bemerke seg. Av typer innovasjon har vi blant annet: produkt innovasjoner som er nye eller vesentlig forbedrede varer eller tjenester, prosessinnovasjoner som er nye eller vesentlig forbedrete produksjonsteknologier, distribusjons metoder, eller support aktivitet, organisatoriske innovasjoner som er ny eller forbedret organisering av et selskap, og markedsinnovasjoner som er introduksjonen av ny eller forbedret markedsføringsmåte/strategi (sosiale medier markedsføring).

Av ulike grader innovasjon har vi blant annet: inkrementelle innovasjoner som er små endringer av eksisterende produkter. Dette vil si tilpasninger og modifikasjoner for å forbedre produktet. Vi kan for eksempel vise til Iphone som under hver generasjon har oppdatert mobilen med nye funksjoner, som for eksempel Iphone X sin ansiktsgjenkjennelse. Videre har vi radikale innovasjoner som er introduksjonen av helt nye produkter som ofte kan være disruptive i markedet. Dette vil si at innovasjonene kan ødelegge for mange bedrifter i konkurrerende og samme marked.  Her kan vi bruke AirBnB og Uber som eksempel som virket disruptive i utleie- og taximarkedet. Også har vi teknologisk skift.

Teknologisk skift er noe vi i den moderne verden har gått gjennom de siste årene. Dette er et sett av innovasjoner som bidrar til vesentlig samfunnsmessig endring. Tidligere kan man se på introduksjonen av elektrisitet og datamaskiner, men nå kan vi se på hvordan applikasjoner og sosiale medier kobler verden sammen og utfordrer eldre metoder å kommunisere på.

Innovasjon i dagens marked

Kravene etter nytenkning og innovasjon er i dag høyere enn noen gang. Konkurransen i markedet, samt kostnadene og risikoen ved FoU, er i stadig vekst og endring later til å være det eneste konstante.  I dagligtale forbinder en innovasjon med nye og spennende produkter, ettersom disse ofte får mye oppmerksomhet, men innovasjon kan være mye mer enn bare nye oppfinnelser.

Innovasjon Norge og Regjeringen definerer innovasjon som en ny vare, produksjonsprosess, tjeneste, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier (Handelsdepartementet, 2017). Dette er en definisjon hvor merverdi for samfunnet er en viktig faktor ettersom dette skaper bedriftsøkonomiske resultater og samfunnsøkonomiske fordeler.

Med denne defineringen kan en tenke seg at en ny ide eller oppfinnelse ikke er en innovasjon før den er i praktisk anvendelse og skaper verdi. Noe som er i tråd med Schumpters tankegang.

Vi i Link har erfaring med innovative prosesser og forretningsutvikling. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan bistå deg og din bedrift innenfor tema.

Kilder:

Trott, 2017.

Skrevet av

Hana Colakovic

Andre artikler

Vi ser frem til å høre fra deg, ta kontakt.

Vi svarer vanligvis innen 1 virkedag.

Tusen takk! Din melding har blitt sendt
Oops! Noe gikk galt. Vennligst send en epost til mail@linkutvikling.no
flutter logo
firebase logo
appfarm partner
vue logo
webflow logo
google cloud logo
Godta våre cookies

Ved å klikke "Godta alle", godkjenner du at vi lagrer cookies på enheten din. Dette brukes for å forbedre side navigasjon, analysere bruk av nettsiden og hjelpe markedsføringen vår. Se vår personvernserklæring for mer informasjon.

Godta alle
Avslå