Andre prosjekter

En liten smakebit av ulike prosjekter vi har bidratt i!


Her finner du en oversikt over noen utvalgte prosjekter vi har bidratt i med vår kompetanse. Dette er prosjekter som enten er av mindre skala eller hvor vi ikke har hatt hele prosjektet in-house.

App, Nettside, Design, Forretning

Video laget av Link Utvikling
Video laget av Link Utvikling

Appkalkulator - Utvikling

Som et prosjekt i sin praksisperiode utviklet Birk Johannsessen og Bernt Von Munchow App- og Nettside-kalkulatoren. Med instrukser og design fra Link Utvikling jobbet de over en 3 måneders periode med prosjektet. Kalkulatoren gir deg estimater på hva en utviklingsprosess kan koste og er basert på estimater fra en markedsundersøkelse. Prisene kan derfor avvike hos ulike leverandører, og vi i Link Utvikling gir prisestimater i direkte dialog med kunde.

Fotogruppen - SEO

Fotogruppen tok kontakt med oss for å få en gjennomgang av deres SEO. Valgt plattform for nettside var Smugmug – en plattform som er godt rustet til å fremvise store mengder digitale filer som bilder. Vi gjorde en SEO-analyse av nettsiden og kom med våre anbefalinger for forbedring som kunden kan implementere.

Bergen Boblefotball - Landingsside

Kunden ville ha en enkel informasjonsside for å fremvise sitt tilbud. Nettsiden ble utformet med utgangspunkt i selskapets valgte farger og ble strukturert for å vise tilbudet til ulike kundegrupper. Det ble også utført SEO-arbeid på nettsiden, og nettsiden ble bygget på wix.com.

Bidragsytere

Andre prosjekter